Vés al contingut

Viquinotícies:Punt de vista neutral

De Viquinotícies


Polítiques i procediments
Estàndards
Convencions
Privadesa
Vandalisme
Proteccions
Esborrar
Altres polítiques

El punt de vista neutral (PVN, també NPOV de neutral point of view en anglès) és un dels dos principis fonamentals que guien els projectes de la Fundació Wikimedia de la qual formen part Viquinotícies i Wikipedia. Segons Jimbo Wales, fundador de la Wikipedia, el PVN és «absolut i innegociable». [mail.wikipedia.org/pipermail/wikien-l/2003-November/008096.html]

Aquest principi establix, en resum, que els articles han de contenir fets, i en els casos que hagi opinions divergents (més d'un punt de vista) sobre un tema, es deixi en clar en l'article aquest fet, diferenciant que hi ha disputa sobre allò que és discuteix. La neutralitat no és ocultar punts de vista sinó mostrar la diversitat perquè cada persona adopti l'opinió que prefereixi. Es tracta de dir ellò que la gent creu cert, i no de dir el que és cert. Així, en cas de polèmica, s'exposaran els punts forts i febles segons cada punt de vista, sense prendre partit.

El punt de vista neutral també exigeix que no hagi múltiples articles contradictoris sobre un mateix tema.

Els fets, en si mateixos, són neutrals, però la acumulació d'aquests fets pot no ser-ho. Si només apareixen els fets favorables a un punt de vista en un article, l'article serà no neutral.

El que la neutralitat no és

[modifica]

El punt de vista neutral no cerca:

  • Subjectivitat: la subjectivitat és un punt de vista únic sobre un tema en el qual hi ha varis; el punt de vista neutral exigeix que, si hi ha diversos punts de vista, s'exposin tots ells en la mesura del possible.
  • Equidistància: no es tracta de buscar un punt de vista intermedi, sinó de mostrar els punts de vista segons la seva importància.

Com arribar a la neutralitat

[modifica]

Treballar junts

[modifica]

Com a usuaris de Viquinotícies, la nostra tasca no és escriure articles perquè reflecteixin els nostres punts de vista i després defensar-los contra qualsevol canvi en altre sentit; la nostra tasca és treballar junts, arribant quan sigui necessari a acords sobre el contingut dels articles.

Tingues en compte que la falta de neutralitat no té per que ser intencionada. Per exemple, quan en un país s'enfoca unànimement un tema d'una forma, i en un altre de la contrària, un usuari no té per què conèixer si més no el punt de vista en l'altre país, això pot dur-li a una falta de neutralitat involuntària a l'editar l'article.

Punts de vista minoritaris

[modifica]

Els punts de vista minoritaris no tenen perquè tenir tant espai com els més populars. Han de evitar que es doni tanta atenció a un punt de vista minoritari com a altre majoritari, ja que això podria dur a confusió sobre l'estat del debat, i fins i tot ser una forma de propaganda. Així, per a representar justament la disputa, devem presentar els punts de vista en conflicte en proporció a la seva representació entre els experts en el tema, o entre les parts afectades. Un exemple humorístic (en anglès) sobre el tema està a [1].

En ocasions, sorgeixen temes que són considerats pseudociencia. No es tracta de descriure el punt de vista científic i el acientífic per igual, sinó de presentar el punt de vista majoritari (generalment, el científic) com a majoritari, i el minoritari (amb freqüència, pseudocientífic) com minoritari; i d'explicar el tractament científic que hagin rebut les teories pseudocientífiques.

Anàlogament, pot haver altres punts de vista ofensius o repugnants per a alguna o la majoria de la gent, amb els quals s'ha de procedir de la mateixa forma.

Enllaços relacionats

[modifica]