Vés al contingut

Itàlia: Viquipèdia italiana es declara en vaga dos dies en protesta per la llei mordassa que es debat al parlament

De Viquinotícies

6 d'octubre del 2011, Itàlia
Viquipèdia italiana està tancada durant dos dies en signe de protesta contra la voluntat del Govern Berlusconi de censurar els contiguts dels webs afectant la reputació d'una persona malgrat la veracitat de la informació.

Comunicat de premsa dels viquipedistes italians

Estimada lectora, estimat lector,

En aquest moment, la Viquipèdia en italià està en risc de no poder seguir proporcionant el servei que al llarg d'aquests anys et va ser tan útil i que ara, com abans, estaves buscant. La pàgina que volies llegir segueix existint però oculta i queda el risc que haguem en veiem obligats a esborrar-la definitivament.

El Projecte de llei - "Norme in materia di intercettazioni telefoniche etc"., p. 24, el punt a) de l'apartat 29 diu literalment:

«Per a llocs informàtics, inclosos la premsa diària i els diaris difosos electrònicament, les declaracions o les rectificacions s'han de publicar dins de les 48 hores següents que aquestes van ser demanades, amb les mateixes característiques gràfiques, la mateixa metodologia d'accés al lloc i la mateixa visibilitat de la informació a què es refereixen.»

En els últims 10 anys, Viquipèdia ha format part de la vida quotidiana de milions d'usuaris a la Xarxa que cerquen un saber neutral, gratuït i sobretot lliure. Una nova i immensa enciclopèdia plurilingüe, que pot ser consultada en qualsevol moment i sense costos.

Avui, malauradament, els pilars d'aquest projecte - neutralitat, llibertat i verificabilitat dels seus continguts - estan en risc de veure's compromesos amb l'apartat 29 de l'anomenat DDL intercettazioni (projecte de llei sobre escoltes telefòniques).

Dit projecte de llei, que està sent discutit en aquests dies pel Parlament italià, entre altres coses, obliga a tots els llocs de la Xarxa a publicar, dins de les 48 hores de que la sol·licitud hagi estat realitzada i sense cap comentari, una rectificació sobre qualsevol contingut que el sol·licitant consideri perjudicial per a ell o la seva imatge.

Per desgràcia, l'avaluació de com de perjudicials siguin aquests continguts no estarà sotmesa a la decisió d'un jutge tercer i imparcial, sinó únicament a la opinió i sensibilitat de la persona que es percep perjudicada.

En suma, segons el que preveu l'apartat 29, aquell que se senti afectat per un contingut informatiu present en un bloc, un diari en línia i, molt probablement, també aquí, a la Viquipèdia, pot al·legar al dret - independentment de la veracitat de la informació percebuda com a perjudicial - de demanar la publicació d'una rectificació, que contradigui i desmenteixi aquests continguts, fins i tot prescindint de les referències proporcionades.

En aquests anys, els usuaris de Viquipèdia (recordem una vegada més que Viquipèdia no té cap equip de redacció) han estat sempre disponibles a discutir i, en tot cas, a corregir, on s'hagi verificat la informació segons referències independents i competents, qualsevol contingut percebut com perjudicial del bon nom de qui sigui, i tot això sense renunciar a les prerrogatives de neutralitat i independència del Projecte. En els raríssims casos en què no va ser possible trobar una solució, l'article sencer va ser esborrat.

Declaració Universal dels Drets Humans
Article 27 «Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.

Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor.»

L'obligació de publicar entre els nostres continguts la rectificació, segons el que preveu l'apartat 29, sense poder discutir o analitzar la reclamació i prescindint de tota verificabilitat, constitueix per Viquipèdia una inacceptable limitació de la seva pròpia llibertat i independència: aquesta limitació desnaturalitza els principis que van fundar l'Enciclopèdia Lliure i paralitza la modalitat horitzontal d'accés i contribució, podent, de fet, posar "fi" a la seva existència tal com l'hem conegut fins avui.

Que quedi clar que ningú entre nosaltres vol qüestionar les tuteles que guarden la reputació, l'honor i la imatge de cadascú. Recordem, però, que cada ciutadà italià ja està protegit en aquest sentit per l'article 595 del Codi Penal, que castiga el delicte de difamació.

Amb aquest comunicat, volem avisar als lectors i a les lectores sobre els riscos que deriven de deixar a mercè dels particulars la protecció de la seva pròpia imatge i reputació, envaint els interessos legítims d'altres. En aquestes condicions, els usuaris de la Xarxa serien induïts a deixar d'ocupar-se d'aquests arguments o persones, potser només per "no tenir problemes".

Volem seguir amb la Viquipèdia lliure i oberta a tothom. Els nostres articles són també els teus articles: ja som neutrals, per a què neutralitzar-nos?

Els usuaris de Viquipèdia

Fonts

[modifica]
Comparteix: Correu electrònic Facebook Twitter LinkedIn Newsvine Hotmail